Jelenlegi hely

Tantestület

Iskolánkban tanító tanárok névsora

Név

Tanított tantárgy

Auth Ágnes

ének-zene

Dr. Árgyelán Dánielné

magyar

Babos Tamásné

alsós tanító

Bardon Anita

alsós tanító, fejlesztő pedagógus

Becseicsné Kisteleki Ágnes

alsós tanító

Benisné Szabó Éva

spanyol, francia

Béresné Rodler Krisztina

angol

Bernáth Valéria

matematika, testnevelés

Blahó Ágnes

történelem, földrajz

Bognárné Dudar Magdolna

biológia, földrajz, természetismeret

Bognárné Vajda Katalin

matematika, fizika

Borsosné Papp Ágnes

matematika, olasz

Buday Endre

matematika, informatika

Cseke Lászlóné

testnevelés

Csepleő Cecília

magyar

Csillag Beáta

alsós tanító

Csomós Ildikó

magyar, ének-zene

Csordás Katalin

matematika, történelem

Daláné Gabnai Melinda

francia

Danka Attila

rajz, biológia

Darvas Eszter

német

Detre Zsuzsanna

alsós tanító

Dr. Dobosné Halács Mónika

alsós tanító

Dominekné Karner Éva

alsós tanító

Dudás Judit

angol

Elekes Péterné angol

Emmer Zsuzsa

angol, olasz

Enyedi Emese

angol, magyar

Erdélyi Éva

alsós tanító

Erdőgyaraki Dóra

angol, német

Erős Beatrix

angol

Farkas Tímea

alsós tanító

Fekete Csilla

testnevelés

Feketéné Lengyel Dominika

angol, magyar

Feketéné Szabó Bakos Judit

alsós tanító

Dr. Ferschné Várnai Tímea

orosz, angol

Fiál-Nardai Nikolett

angol

Gajda Péter

magyar, latin

Gajda Péterné

angol

Kőhegyi Ákosné

alsós tanító

Gőzse Attila

történelem

Grieve Judit

angol

Gróf Krisztina

német, történelem

Gyöngyösi Mária

német

Haászné Borsos Veronika alsós tanító

Hajzer Miklósné

alsós tanító, ének-zene

Halász István

matematika, fizika, magyar

Hegyi Ágnes

biológia, kémia

Hiller-Szatmári Tünde

angol, matematika

Horváth Tímea angol

Ivanics László Máté

magyar, történelem

Józsefné Albrecht Ágnes Erzsébet

német

Kántor Zsuzsa

alsós tanító

Kemecsei Imréné

alsós tanító

Kis-Boda Ferenc

történelem, filozófia

Kis Krisztián István testnevelés

Kiss Ildikó

biológia, kémia

Kovács Attila István

magyar, történelem

Kovácsné Jakubovich Krisztina

testnevelés, biológia

Kömíves Attiláné

alsós tanító

Kurucz Tamás

angol

Laskó Zoltán

matematika, informatika, technika

Laskó Zoltánné

matematika, technika, rajz

Lazányi Ildikó Mária

matematika, fizika, informatika

Lévayné Egyházi Piroska

matematika, fizika, informatika

Liptákné Bálint Katalin

alsós tanító

Ludmanné Szecsődi Katalin

alsós tanító

Mányok Rita

testnevelés

Marton Gabriella

alsós tanító

Mező Melinda

alsós tanító

Mihályi Gyula

matematika, fizika

Molnár Erika

biológia, földrajz

Molnárné Misán Mariann

alsós tanító

Négele Zalán

testnevelés

Nemes-Németh Nóra

német

Perák Zsuzsanna

biológia, földrajz

Ponácz Ferenc

matematika, fizika

Ponáczné Csuthy Márta

matematika, fizika

Póti Csilla

magyar, német

Rabbné Miski Mária

matematika, informatika, kémia

Ráczné Kálmán Anikó

alsós tanító, földrajz

Rad Ildikó

fizika, kémia

Reiner Renáta ének-etika

Siposné Tóth Krisztina

matematika

Somogyi Ágnes

alsós tanító

Schőnné Bak Ágnes Gizella matematika-fizika

Sűdy Péter

biológia, kémia

Szabó Andrea

rajz, vizuális nevelés

Szabó Gábor

matematika

Szabó Judit Márta

alsós tanító

Szabó Péter

testnevelés

Szabó-Orosz Zsuzsanna

testnevelés

Szegő Ágnes iskolapszichológus

Szili Anikó

alsós tanító

Szűcs István

informatika

Szűcsné Senkár Szilvia

angol, német

Tajtiné Györe Zita

alsós tanító

Tobak Mária

matematika, informatika

Uhrin Renáta

alsós tanító

Varga Réka

alsós tanító

Veres Beáta

matematika

Vörös Ágnes matematika-fizika

Zseli Klára

könyvtáros tanár

tehetseg.hu