Jelenlegi hely

Középiskolai felvételi pontszámok és betekintés

Felvételi pontszámok

Betekintés

Időpont: 2018. január 30. 8:00-16:00 óra
Helye: Könyvtár (fsz., a porta mellett)

Egyszerre legfeljebb 3 érdeklődő tartózkodhat a könyvtárban!
A dolgozatról saját eszközzel digitális fénykép készíthető.
Fénymásolat készítését nem tudjuk vállalni.

A „betekintés” azt a célt szolgálja, hogy Önök megismerhessék a gyermekük által írt dolgozatok tartalmát és értékelését. Amennyiben a dolgozat javításában hibát észlelnek, úgy írásban (a kiadott nyomtatványon) tehetnek észrevételt legkésőbb 2018. január 31. 16.00 óráig. Észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető.
Az észrevételeket az iskola szaktárgyi bizottsága bírálja el. A felmerült kérdésekben a bizottság döntést hoz, majd a döntés értelmében (szükség esetén) módosítja a tanulói értékelőlapot.
A bizottsági döntés eredményéről 2018. február 2-án 8 órától lehet személyesen érdeklődni a titkárságon, és ekkor lehet átvenni a módosított értékelő lapot. Ez esetben a régi (hibás) értékelőlapot megsemmisítésre vissza kell adni.

A vizsgán elért eredményekről tanulónként értékelőlapotállítunk ki, melyet minden vizsgázó (ill. Törv. Képviselője) január 30-án (a betekintés napján) 8-16 óráig vehet át intézményünkben. Az át nem vett értékelőlapokat február 1-jén 15 órakor postára adjuk.

A gimnáziumi jelentkezés határideje:  2018. február 19. 

tehetseg.hu