Jelenlegi hely

Tájékoztató az egységes középiskolai írásbeli felvételi vizsgáról - 2018. január 20. szombat

Az írásbeli vizsgára az iskola nem küld külön értesítőt!

A felvételizőket 9.00 órától fogadjuk. A földszinti regisztráció után foglalhatják el helyüket a tantermekben úgy, hogy egy padban csak egy tanuló ülhet, és az azonos iskolából érkezett vizsgázók ne kerüljenek egymás szomszédságába.

A VIZSGA MENETE:           

  • 9.40  -  10.00:      Előkészületek

  • 10.00  -  10.45 :     Anyanyelvi feladatlap kitöltése

  • 10.45  -  11.00       Szünet

  • 11.00  -  11.45 :     Matematika feladatlap kitöltése

A vizsgán arcképes igazolvány szükséges.

A tanulók a feladatlapok kitöltése során kék színű tollat, továbbá ábra készítéséhez ceruzát és vonalzót használhatnak. Egyéb segédeszköz, így számológép és javítófesték sem használható!

A munka megkezdése előtt a feladatlap fejlécét értelemszerűen ki kell tölteni!

A Szülőket, Kísérőket kérjük, hogy a felvételi vizsga kezdetéig (10.00) szíveskedjenek elhagyni az épületet, vagy az alagsorban lévő termekben szíveskedjenek várakozni, és a vizsga zavartalanságának biztosítása érdekében a folyosókon való járkálást, hangoskodást mellőzzék. A szülők a szünetben sem találkozhatnak a vizsgázókkal.

PÓTNAP: Az igazolt egészségügyi, illetve egyéb alapos okból igazoltan hiányzó tanulóknak január 25-én (csütörtök) 14.00-tól biztosítjuk a pótfelvételi lehetőségét. Az orvosi igazolásokat ekkor kell bemutatni.

A VIZSGÁN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL TANULÓNKÉNT ÉRTÉKELŐLAPOT ÁLLÍTUNK KI, MELYET MINDEN VIZSGÁZÓ (ILL. TÖRV. KÉPVISELŐJE) JANUÁR 30-ÁN (A BETEKINTÉS NAPJÁN) 8-16 ÓRÁIG VEHET ÁT INTÉZMÉNYÜNKBEN. AZ ÁT NEM VETT ÉRTÉKELŐLAPOKAT FEBRUÁR 1-JÉN 15 ÓRAKOR POSTÁRA ADJUK.

Telefonon nem adunk tájékoztatást az elért pontszámokról, de a honlapunkon a javítás befejeztével oktatási azonosító szerint megtekinthetik azokat!

A betekintés és észrevételezés rendje:

Betekintés, az értékelőlapok kiosztása: 2018. január 30. kedd 8.00-16.00

Ezen a napon lehetőség van a javított dolgozatok megtekintésére, a dolgozatról saját eszközzel digitális fénykép is készíthető. Fénymásolat készítését nem tudjuk vállalni.

Észrevételezés: 2018. január 31.    8.00 -16.00-ig (Legkésőbb ezen időszakban lehet az észrevételeket benyújtani.)

A „betekintés” azt a célt szolgálja, hogy Önök megismerhessék a gyermekük által írt dolgozatok tartalmát, és a dolgozat értékelését. Amennyiben a gyermekük dolgozatának javításában hibát észlelnek, úgy írásban (a kiadott nyomtatványon) tehetnek észrevételt január 31-én 16.00-ig. Észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető. Az észrevételeket az iskola szaktárgyi bizottsága bírálja el. A felmerült kérdésekben a bizottság döntést hoz, majd a döntés értelmében (szükség esetén) módosítja a tanulói értékelőlapot. A bizottsági döntés eredményéről február 2-án lehet érdeklődni a titkárságon és ekkor lehet átvenni a módosított értékelő lapot. Ez esetben a régi (hibás) értékelőlapot megsemmisítésre vissza kell adni.

Székesfehérvár, 2018. január 10.

Tájékoztató letöltése

tehetseg.hu