Jelenlegi hely

Angol-olasz-orosz munkaközösség

A munkaközösség tagjai:

Béresné Rodler Krisztina, Dr. Ferschné Várnai Tímea, Emmer Zsuzsa, Enyedi Emese, Erős Beatrix Judit, Feketéné Lengyel Dominika, Grieve Judit, Lugosiné Bukovszky Alice, Szatmári Tünde, Tóthné Mátyás Erzsébet, Tóth Zita, Zsadon Zsófia

A munkaközösség főbb célkitűzései, feladatai:

A munkaközösség egyik legfontosabb törekvése, hogy a tanulási-tanítási folyamat mind a színvonal, mind az alkalmazott módszerek és a felhasznált tananyagok tekintetében alkalmazkodjon az Európa Tanács idegennyelv-oktatásra vonatkozó ajánlásaihoz. Éppen ezért legfőbb feladatunknak tekintjük az igényes, minőségi oktatómunka végzését.

Fontos célul tűztük ki a tanulók kommunikatív kompetenciájának fejlesztését, amely magába foglalja mind a négy kommunikatív készséget: olvasott szövegértés, hallott szövegértés, íráskészség, beszédkészség. Elengedhetetlen, hogy a nyelvhelyességet sokféle, szövegkörnyezetbe épülő feladattípus, autentikus forrás felhasználásával fejlesszük, úgy, hogy a tanuló tudjon ismert témakörben, szóban és írásban információt cserélni, szöveget megérteni és létrehozni, ugyanakkor képes legyen nyelvtudását szinten tartani, és érdeklődési területéhez igazodva fejleszteni.

A közép- és emelt szintű angol nyelvi érettségi vizsgára, a közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra és a különféle nyelvi versenyekre történő felkészítés mellett arra törekszünk, hogy a tanulók elsajátítsák az önálló nyelvtanuláshoz szükséges stratégiákat, nyelvtudásuk segítségével képesek legyenek informálódni más országokról, kapcsolatot tudjanak kialakítani és ápolni más anyanyelvűekkel.

tehetseg.hu