Jelenlegi hely

Angol-olasz-orosz munkaközösség

Az angol-orosz-olasz munkaközösség tagjai:

Név

Szakok

 

Béresné Rodler Krisztina

angol

DÖK patronáló tanár

Borsosné Papp Ágnes

matematika- olasz

DÖK patronáló tanár

Dudás Judit

angol

 

Emmer Zsuzsa

angol-olasz

 

Enyedi Emese

angol

szakvizsgázott pedagógus, szakértő

Erdőgyaraki Dóra

angol-német

 

Erős Beatrix Judit

angol

 

Feketéné Lengyel Dominika

angol-magyar

igh. általános iskola

Dr. Ferschné Várnai Timea

angol-orosz

mester pedagógus,

köznevelési szakértő

Fial Nardai Nikolett

angol

 

Gajda Péterné

angol

 

Grieve Judit

angol

 

Hiller- Szatmári Tünde

angol-matematika

 

Horváth Tímea

angol

 

Kovácsné Senkár Linda

angol

 

Kurucz Tamás

angol

 

Szűcsné Senkár Szilvia

angol-német

DEXAM vizsgáztató

Turi Virág

angol

 

 

A munkaközösség főbb célkitűzései, feladatai:

A munkaközösség egyik legfontosabb törekvése, hogy a tanulási-tanítási folyamat mind a színvonal, mind az alkalmazott módszerek és a felhasznált tananyagok tekintetében alkalmazkodjon az Európa Tanács idegennyelv-oktatásra vonatkozó ajánlásaihoz. Éppen ezért legfőbb feladatunknak tekintjük az igényes, minőségi oktatómunka végzését.

Fontos célul tűztük ki a tanulók kommunikatív kompetenciájának fejlesztését, amely magába foglalja mind a négy kommunikatív készséget: olvasott szövegértés, hallott szövegértés, íráskészség, beszédkészség. Elengedhetetlen, hogy a nyelvhelyességet sokféle, szövegkörnyezetbe épülő feladattípus, autentikus forrás felhasználásával fejlesszük, úgy, hogy a tanuló tudjon ismert témakörben, szóban és írásban információt cserélni, szöveget megérteni és létrehozni, ugyanakkor képes legyen nyelvtudását szinten tartani, és érdeklődési területéhez igazodva fejleszteni.

A közép- és emelt szintű angol nyelvi érettségi vizsgára, a közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra és a különféle nyelvi versenyekre történő felkészítés mellett arra törekszünk, hogy a tanulók elsajátítsák az önálló nyelvtanuláshoz szükséges stratégiákat, nyelvtudásuk segítségével képesek legyenek informálódni más országokról, kapcsolatot tudjanak kialakítani és ápolni más anyanyelvűekkel.

tehetseg.hu