Jelenlegi hely

Íródeák

avagy újságírás adta kreativitás-fejlesztés

A foglalkozások a TÁMOP 3.1.3 pályázat keretében 2010 szeptemberében kezdődtek. A szakkör jelenleg a pályázat ötéves fenntarthatósági időszakában működik tovább.

A szakkör vezetője: Feketéné Lengyel Dominika

Rövid távú célja: A tehetséggondozás megvalósítása a magyar nyelv-és irodalom tantárgy vonatkozásában azonos érdeklődést mutató diákoknál.

Hosszú távú célja: a hírközlés világának megismertetése, tájékozódás a média, internet világában, a sajtóműfajok megismerése, az újságírás alapjainak elméleti és gyakorlati megismerése, tapasztalatszerzése. Valamint a különböző évfolyamok közötti kapcsolatok erősítése az együtt dolgozás, illetve az iskolai események hírül adása által.

Indokoltsága: Tanórai keretek között jelenleg nem lehet ilyen jellegű projektet megvalósítani. A szakkörön egyrészt különböző korú gyerekek dolgoznak együtt, másrészt a tananyagban nem szereplő ismeretekre tehetnek szert a diákok.

Célcsoport: A program nyitott azon felső tagozatos diákok számára, akik szívesen foglalkoznak az írásbeli nyelvhasználatot érintő kérdésekkel.

A foglalkozások során különböző munkaformák segítségével gazdagodhat az erős oldaluk, illetve fejlődhet az a terület, ahol képességeik még nem eléggé kifinomultak.

Sikerkritériumok:

A diákok részéről: szaktárgyi érdeklődés, motiváltság, kreativitás, kitartás

A pedagógusok részéről: szakmai felkészültség, motiváltság, kreativitás, kitartás

Eredmények:

A program során és azóta is minden tanévben négy száma jelenik meg az iskolaújság,  Telekimondó címmel. Elsősorban az iskola életével kapcsolatos írások kerülnek az újságba, de mindig szem előtt tartjuk az aktuális kulturális eseményeket, világnapokat, jeles napokat is.

A tanulók felkészítése elméleti ismeretek átadásával kezdődik. A kompetencia alapú oktatást elősegítő kiadványok, tankönyvek anyagára alapozva a média, ezen belül az újságírás, szerkesztés alapismereteivel foglalkozunk.

Az iskolaújságok anyagát közös ötletbörzén gyűjtjük össze, majd a gyerekek önálló anyaggyűjtésbe, interjúkészítésbe, illusztrációk gyűjtésébe fognak. Az anyag összerendezésében, a nyelvi lektorálásban jelentős szerepet játszik a pedagógus.

A nyomtatás és a terjesztés a diákok és a pedagógusok közös feladata.

Az Íródeák szakkör 2011-ben a GEO magazin pályázatára sikeres kiadványt nyújtott be, melynek eredményeként két darab számítógépet nyert. Sajnos, hely szűke miatt nem tudjuk ezeket a gépeket használni, pedig jó volna egy saját kis szerkesztőséget kialakítani és berendezni. Minden kellékünk megvan hozzá, csak hely nincsen.

A gyerekekkel ellátogattunk a Fejér Megyei Hírlap szerkesztőségébe, ahol hasznos és érdekes ismeretekkel gazdagodtunk.

A szakkörhöz minden évben új tanulók csatlakozhatnak, az átlagos létszám nyolc fő.

A jelenleg kidolgozási fázisban levő TÁMOP 3.1.4-es pályázat keretében szeretnénk a fenntartás további anyagi feltételeit biztosítani. (MéDiák címmel fut.)

A célunk az iskolaújság hagyományának megőrzése, színvonalas kiadványok elkészítése, a tehetséges gyerekek munkába való bevonása és képességeik fejlesztése az új ismeretek által.

tehetseg.hu