Jelenlegi hely

Emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítés

Tájékoztató a diákok számára

1. Az emelt szintű tanórák célja

a. Felkészít az írásbeli és szóbeli vizsgarészekre; az emelt szintű feladatsor jellemzőinek figyelembevételével, a nyelvi- irodalmi műveltségi feladatsor típusaira készít elő, a szóbeli érettségi témakörök kidolgozásával, próbaérettségivel segíti a vizsgázót.

Továbbá: az emelt szintű vizsga elsősorban a felsőoktatásban továbbtanulni szándékozó vizsgázó képességeit és ismereteit vizsgálja. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vizsga a jelöltektől a középszintű követelményeket meghaladó bonyolultabb ismeretszerzési eljárásokat, összetettebb rendszerezési, összehasonlítási és elemzési szempontokat várja el, valamint az olvasottság, az irodalmi ismeretek, tények, összefüggések tágabb körét kéri számon. Alapvetően tehát erre készít fel az emelt szintű tanítási óra.

b. Emelt szinten az alapóraszámú tanítási órák törzsanyaga feladatlapok, tesztek formájában kerül ismétlésre, az esetleges hiányosságok felmerülése okán felzárkóztatás is beiktatható. Az emelt szint részletes tematikáját a mindenkori szaktanár közli a 11. évfolyam első óráján.

Aki mégsem választaná az emelt szintű megmérettetést, középszinten jobb eredményt érhet el, gyakorlatilag 100%-os magyar érettségit tehet, ha a tanári irányítás mellett kitartóan és következetesen dolgozik.
 

2. Az emelt szintű vizsga szerkezete

 • Írásbeli (240 perc)
  • Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor (40 pont)
  • Szövegalkotási feladatok (60 pont)
 • Szóbeli (20-30 perc)
  • Egy nyelvi tétel kifejtése
  • Egy irodalmi tétel kifejtése
  • A szóbelin összesen elérhető pontszám: 50 pont (25 pont a tartalomért, 25 pont az előadásmódért)

3. Emelt szinten irodalomtörténetből a nyelvi- irodalmi műveltségi feladatsor valamint a szövegalkotás típusfeladatai (adott mű elemzése, reflektálás egy korjelenségre, gyakorlati szövegfajta mint pl. vitaindító, hozzászólás, kérvény) begyakorlása történik, illetve a szóbeli témakörök kidolgozása.

Felkészíti a vizsgázót, hogy a témakörhöz tartozó tétel és forrásanyag felhasználásával hogyan fejtheti ki álláspontját, ami önálló problémalátását kritikai és kreatív gondolkodását mutatja (ezek a középszinten is hasznos tudnivalók).

4. 11. és 12. évfolyamon heti 2 órában tartunk irodalomtörténetből emelt szintű felkészítőt.

Akik 12.-ben csatlakoznak a csoporthoz az előző év emelt szintű tananyagából beszámolni kötelesek.

5. Kiknek ajánljuk?

Mindazoknak, akik érdeklődnek a magyar nyelv és irodalom iránt, elmélyültebb tudásanyagra kívánnak szert tenni, szeretnek olvasni és szeretnék is megérteni az, amit olvasnak.

Jogi pályára, humánszakokra, pszichológiára, bölcsészkarra készülőknek.

tehetseg.hu