Jelenlegi hely

BiFöKé (biológia-földrajz-kémia) munkaközösség

A munkaközösség tagjai:

Blahó Ágnes: történelem-földrajz

Hegyi Ágnes: kémia-biológia

Herbák Ildikó: biológia-földrajz

Kiss Ildikó: kémia-biológia

Molnár Erika: biológia-földrajz

dr. Nardai Lászlóné: földrajz-testnevelés

Perák Zsuzsa: földrajz-biológia

Rabbné Miski Mária: kémia-számítástechnika-matematika

Ráczné Kálmán Anikó: földrajz

Rad Ildikó: kémia-fizika

Sűdy Péter: kémia-biológia

Az iskola 11 tanára tagja ennek a közösségnek. Az általános iskola és a hatévfolyamos gimnáziumi képzés hetedik évfolyamától tanítjuk a diákokat. Valamennyien elkötelezettek vagyunk abban, hogy a nálunk tanuló és érettségiző diákok megkapják az életükben nélkülözhetetlen természettudományos ismereteket és a szakirányban továbbtanulni szándékozók a felvételhez szükséges tudást.

Évek óta a kötelező és idegen nyelvi érettségi tárgyak után a legtöbben biológiából és kémiából érettségiznek. Oktatásunk színvonalát és a diákok lelkes tanulását bizonyítják a különböző versenyeken elért eredmények.

Kémiából kiválóan felszerelt szertárral rendelkezünk. Sajnos a szaktanterem hiányzik, de lelkesedéssel és igyekezettel ezt általában ellensúlyozni tudjuk. Biológia szertárunk minden szükséges eszközzel felszerelt. Földrajzból gazdag térképtárunkat emelnénk ki. Minden általunk rendszeresen használt tanteremben intelligens tábla vagy projektor található, amivel az oktatás változatosságát növeljük.

A gimnázium 11. és 12. évfolyamán minden évben tantárgyainkból emelt szintű érettségi előkészítőket tartunk. Tanítványaink eredményei kimagaslóak, döntő többségükben az általuk elsőnek kiválasztott egyetemen és szakon folytathatják tanulmányaikat.

Az alsóbb évfolyam érdeklődő diákjainak kémiából szakkört szervezünk.

Fontos oktatási programunk a Bakonyban található Kisgyónban szervezett terepgyakorlatok. 7. évfolyamon természetismeret, 8. évfolyamon állattani, 9. évfolyamon növénytani terepgyakorlatokat tartunk. A felsőbb osztályoknak fakultatív programként műszeres terepgyakorlat lehetséges. Ezek a foglalkozások 3 naposak. Kisgyónban a Gyöngyvirág kulcsosházban van a szállásunk és ott oldjuk meg az étkezést is. A terepgyakorlatokat az iskolánkban működő Tetetével (Teleki Természetismereti és Turisztikai Egyesület) együttműködésben valósítjuk meg.

Minden évben szakmai kirándulásokat szervezünk az érdeklődő diákoknak. Múzeumok, kiállítások, arborétumok, kirándulások szerepeltek az elmúlt évek kínálatában.

A természet iránt érdeklődőknek ajánlhatjuk a Tetete programjait: kirándulásokat, táborokat, vándortúrákat.

tehetseg.hu