Jelenlegi hely

Szakmai továbbképzés Exeterben

Enyedi Emese tanárnő július 28. és augusztus 11. között Exeterben vett részt egy, a Tempus Közalapítvány által támogatott továbbképzésen, amelynek témája a beszédkészség fejlesztése a középiskolai tanórákon. Ennek disszeminációjaként ebben a tanévben workshopot és beszámolót fog tartani. A nagyon színvonalas képzésről az alábbiakban nyújt rövid ízelítőt.

"2012 nyarán egy Comenius szakmai továbbképzésen vettem részt az angliai Exeterben. A szervező intézmény, a British Council által akkreditált International Projects Centre, több mint 15 éve szervez továbbképzéseket pedagógusok számára. Az utóbbi 3 évben 25 országból 2000 tanár vett részt ezeken a képzéseken.

A továbbképzés tematikája a beszédkészség angol nyelvi órákon történő fejlesztése volt. A kéthetes képzés a 11-19 éves tanulókat oktató pedagógusokat célozta meg. Nemcsak módszertani képzést nyújtott, hanem a pedagógusok nyelvi kompetenciáját is fejlesztette az adott idegen nyelvi környezetben. Emellett az osztályteremben jól használható módszerekkel is megismertette a résztvevőket. Ez kétféleképpen történt: egyrészt a tanulói motivációt serkentő, a tanórákon jól alkalmazható ötleteken keresztül, másrészt olyan feladatokkal, amelyeket a résztvevő tanárok csoportmunkában, önállóan dolgoztak ki.

Az osztálytermi munka mellett a kulturális, történelmi nevezetességek, a természeti környezet megismerése mélyítette el az ismereteket. A hallgatóknak a brit élet és kultúra tanulmányozására is lehetőségük nyílt a szervezett programokon keresztül, hiszen több kiránduláson is részt vettünk: voltunk a Dartmoor-i Nemzeti Parkban, Tintagel váránál, Boscastle-ben, Totnes-ben, Dartmouth-ben valamint Bath-ban. Tanultunk néptáncokat, többször részt vettünk városnéző sétákon is.  

A résztvevők a brit oktatási rendszer jellegzetességeivel (pl. az oktatási rendszer, vizsgák, a nemzeti alaptanterv, az új fejlesztések) is megismerkedhettek.

Kulturális, interkulturális vonatkozásban felbecsülhetetlen volt az a hatás, amelyet a képzés nyújtott. Egyrészt fontos tényező volt az anyanyelvi közeg a maga kulturális és természeti környezetével. Másrészt a tanfolyamon résztvevő tanárok különböző háttérrel és tapasztalatokkal érkeztek.

A tapasztalatszerzés, az ismeretek bővítésével párhuzamosan kapcsolatépítésre is lehetőség nyílt a továbbképzés során, mivel a kurzus résztvevői Európa különböző országaiból érkeztek magukkal hozva nemzeti-kulturális sajátosságaikat. Ily módon az eltérő megközelítési módokkal való megismerkedés, a tapasztalatok cseréje, a személyes szakmai konzultációk során bepillanthattam más európai iskolák oktatási rendszerébe, ugyanakkor a külföldi kollégák is megismerhették a magyar oktatási rendszer sajátosságait.

A képzés során elvégzett tevékenységek mind formájukban, mind tartalmi vonatkozásban változatos képet mutattak. A délelőtti foglalkozásokon a beszélt nyelvhez kapcsolódó feladatokat végeztünk, különösen az idiomatikus kifejezések, a szleng, a funkcionális nyelvhasználat, valamint a kiejtés témakörében. A délutáni képzésen módszertani problémákról, országismereti témákról beszélgettünk, ugyanakkor mindenki tartott egy miniprezentációt és egy 'mikrotanítás'-nak nevezett gyakorlatot. A miniprezentáció témakörét magunk választhattuk a brit kultúrkörből, utána interjút kellett készíteni az utca emberével, majd ezt bemutatni a csoport többi tagjának. A foglalkozások többnyire pár- és csoportmunkára alapultak, nagy fontosságot tulajdonítva a projektmódszernek.

A továbbképzés szakmai fejlődés terén módszertani megújulást, tapasztalatszerzést és az ismeretek bővítését is jelentette számomra, mivel az ilyen tanulmányutak jó lehetőséget nyújtanak mind az egyéni, mind pedig az intézményi fejlődésre."

tehetseg.hu