Jelenlegi hely

Tájékoztató az emelt szintű matematika érettségi előkészítőről

Az előkészítő óraszáma:

Mind a 11., mind a 12. évfolyamon heti plusz 2 óra.

Az előkészítő célja:

  • az emelt szintű érettségire való felkészítés
  • biztos alapok nyújtásával a felsőbb tanulmányok elősegítése, azaz bizonyos főiskolai/egyetemi matematikai tantárgyak elsajátításának megkönnyítése (pl. matematikai analízis).

Az előkészítőn szereplő főbb témakörök:

  • számsorozatok; határérték
  • függvények határértéke
  • függvények folytonossága
  • differenciál-számítás
  • integrálszámítás
  • az alapórai tananyag előírt mértékű kiegészítése, elmélyítése (pl. bizonyítási módszerek; nevezetes középértékek és tételeik; érintőnégyszögek; valószínűség-számítás stb.)
  • emelt szintű érettségi feladatok megoldása
  • elméleti tételek felépítésének megbeszélése.

Az emelt szintű matematika érettségi előkészítőt választó tanulók nem kapnak külön osztályzatot, hanem a megszerzett érdemjegyek az alapórai érdemjegyekkel együtt határozzák meg a félévi, illetve év végi matematika jegyet.

Ha esetleg két csoportról van szó, azaz az alapórákat, illetve az előkészítős órákat más-más tanár tartja, akkor a két tanár megegyezése alapján kapják meg a tanulók az egyetlen osztályzatot.

A matematika iránt érdeklődő, illetve a fenti célokat fontosnak tartó tanulóknak ajánljuk az emelt szintű érettségi előkészítőt.

tehetseg.hu