Jelenlegi hely

Magyar munkaközösség

A munkaközösség tagjai:

Gimnáziumi tagozat

Név Szak
Dr. Árgyelán Dánielné
munkaközösség-vezető

magyar (ELTE), ének-zene szak
kommunikációelmélet
közoktatási vezető (BME)
pedagógus szakvizsga (BME)
felsőfokú kulturális menedzser (ELTE)
tantárgyi, tantervi szakértő

Enyedi Emese
angol-olasz-orosz nyelv munkaközösség vezetője

magyar-angol
mérési-értékelési szakértő (angol nyelv)
pedagógus szakvizsga (ELTE)

Gajda Péter
AJTP programfelelős

magyar-latin szak (ELTE)
pedagógus szakvizsga
tantervi szakértő

Halász István matematika-fizika-magyar szak (ELTE)
pedagógus szakvizsga
Kovács Attila

magyar-történelem (JATE)
társadalomismeret szak 
pedagógus szakvizsga (ELTE)
tantárgypedagógiai szakértő
akkreditációs szakértő

Póti Csilla
német-latin-francia-spanyol nyelv munkaközösség vezetője
magyar-történelem-német szak (ELTE)
pedagógus szakvizsga
Láposi Anita magyar nyelv-és irodalom szak (PE) színháztörténet szak (PE)

 

Általános iskolai tagozat

Név Szak
Feketéné Lengyel Dominika magyar-angol
Lugosiné Bukovszky Alice magyar-angol
Tőzsérné Kiss Zsuzsanna magyar, ének-zene

 

Célok, feladatok

A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti a nemzeti nyelvi és kulturális identitást; a minőségi megnyilatkozás iránti igényt, az erkölcsi ítélőképességet és elősegíti a jelen és a jövő egységesülő világában más kultúrák megismerését.

A tanításnak hiteles kérdések és válaszok megfogalmazásával kell reagálnia a diákok mindennapi életvilágára.

Tantárgyaink feladata, hogy az iskola mindennapjaiban hatékony és meggyőző legyen egyrészt, mint a tanuláshoz elengedhetetlenül szükséges önkifejezési, szövegértési, gondolkodási képességeket fejlesztő tartalmak és tevékenységek rendszere, másrészt mint az érzelmi élet gazdagítása, a személyiségfejlesztés, az értékátadás meghatározó terepe.

Tantárgyaink céljai és feladatai között – egy olyan világban, ahol a „szót értés” jelentősége ugrásszerűen megnőtt a személyes kapcsolatokban, a munkavállalásban, az érvényesülésben- kiemelten szerepel, hogy az iskola esélyt nyújtson a diákoknak arra, hogy sikeressé váljanak további tanulmányaikban és a munka világában. Célunk továbbá, hogy a diákok a 21. század információs társadalmában is megőrizzék az anyanyelv és a személyes érintkezés, a személyes gondolat semmivel sem pótolható értékét.

Tantárgypedagógia

Kiemelt feladat általános iskolai tagozaton a középiskolára felkészítés, az egyéni fejlesztés; gimnáziumi tagozaton a közép- és emelt szintű érettségire való felkészítés.

A jelenleg érvényben levő kétszintű érettségi anyagának megfelelően a helyi tanterveket ennek értelmében dolgoztuk ki.

Az írásbeli érettségi vizsgára szövegértésből, szövegalkotásból a TÁMOP keretén belül sikerült órára pályázni.

Tehetséggondozás

A délutáni órák, a szakkörök, a versenyelőkészítők a tehetséggondozást célozzák.

A hatosztályos tagozatra, a négyosztályos tagozatra készülő tanulók számára tehetséggondozó foglalkozásokat szerveztünk, szervezünk.

Szakmai rendezvények

Minden tanév meghatározó rendezvényei:

 • Teleki Blanka Emléknap
 • A magyar nyelv napja
 • Költészet Napja
 • A magyar kultúra napja

Versenyek:

 • Retorika verseny /Eötvös-, Ordass- szónokverseny)
 • Helyesírási verseny mindkét tagozaton
 • Szép magyar beszéd verseny mindkét tagozaton
 • Szavalóversenyek (Fridrich Margit, Vörösmarty)
 • Lotz szövegértési és helyesírási verseny általános iskolai tagozaton

Kapcsolattartás

Iskolai szint:

 • A munkaközösség-vezető személyén keresztül az iskolavezetéssel
 • Kulturális programok okán a művészeti munkacsoporttal, könyvtár-vezető-tanárral, más munkaközösségekkel
 • Teleki Blanka Tanulóiért Alapítvány- szakmai rendezvények anyagi támogatása okán

Külső kapcsolattartás:

 • Városi rendezvényeken való részvétel esetén a kulturális programfelelőssel
 • KÖRPI
 • Megyei, országos verseny esetén a versenybizottsággal, szaktanácsadóval
 • Tantárgypedagógiai feladatokban, ha szükséges, szaktanácsadóval

Működési rend:

Aktuális feladataink határozzák meg összejöveteleink gyakoriságát.

Tankönyvek:

Általános iskolai tagozaton a „Sokszínű irodalom” tankönyvcsalád könyveit használjuk.

Gimnáziumi tagozaton a „Színes Mohácsy” – könyveket ajánljuk.

Magyar nyelvből a Széplaki Erzsébet által írt, az Antalné-Raátz Judit által írt könyvekből dolgozunk általános iskolai tagozaton, valamint a hatosztályos 7-8. évfolyamon, gimnáziumi tagozaton a Mozaik Kiadónál megjelent könyvet használjuk (Szerző: Fráter Adrienne)

tehetseg.hu