Jelenlegi hely

Német-francia-spanyol-orosz munkaközösség

A munkaközösség tagjai:

Név Szak

Benisné Szabó Éva

francia-spanyol

Csanádi Judit

francia-német

Gróf Krisztina

német-történelem

Gyöngyösi Mária

német-történelem

Halomhegyiné Molnár Anna

orosz-történelem

Horváth Éva

német-történelem

Nemes-Németh Nóra

német-Történelem

Póti Csilla

magyar-német-történelem

Senkár Szilvia

angol-német

Zánthó Éva

német

Zsáriné Mihók Judit

francia-magyar

A német-francia-spanyol munkaközösség főbb célkitűzései, feladatai:

Iskolánkban a német nyelvet első, ill. második idegen nyelvként tanítjuk.

Első idegen nyelv: hat évfolyamos nyelvi irányultságú osztályok, négy évfolyamos emelt szintű nyelvi osztályok, AJTP osztályok

Második idegen nyelv: nyelvi blokk a négy és hat évfolyamos osztályokban, AJTP osztályok

Legfőbb célkitűzésünk továbbra is a német nyelv presztízsének megőrzése. A munkaközösség tagjai szakmailag felkészülten és nagy lelkesedéssel tanítják, és minden eszközt megragadnak a népszerűsítésére. Nagyon megnyugtató volt számunkra a tantestület döntése, miszerint a hatosztályos német nyelvi tagozat megmarad. Szeretnénk azonban, ha a német és a francia nyelv második idegen nyelvként is népszerű lenne, a gyerekek tudatosan választanák, tisztában lennének azokkal a lehetőségekkel, amelyeket ezek a nyelvek nyújtanak számukra.

Az előző tanévben megvalósult az együttműködés a drezdai Klotsche-gimnáziummal Mózsné Kajtár Ilona és Gróf Krisztina szervezésében.

Kapcsolatot tartunk fenn a Francia Intézettel és a Cervantes Intézettel.

Nagy hangsúlyt fektetünk továbbá a belső tapasztalatcserékre, az önképzésre.

Törekszünk az értékelés egységességére.

Változatlanul fő feladataink közé tartozik a tehetséggondozás és a tanulmányi versenyekre való felkészítés.

Kapcsolatot tartunk a Goethe Intézettel, az Osztrák Intézettel, a Tankönyvkiadóval, a Veszprémi Egyetemmel és a Kodolányi Főiskolával.

Terveink célkitűzéseink megvalósítására:

Teleki Blanka Emléknap (2012. október 25.) A munkaközösség német, francia és spanyol nyelvű szövegeket szeretne összeállítani a gyerekekkel közösen az iskola honlapjára. Szívesen gyűjtünk és kommentálunk fotókat is.

Nyílt nap – beiskolázás, nyelvválasztás: a másik idegen nyelvi munkaközösséggel egybehangolva szeretnénk az ide jelentkező tanulóinkat és az első, illetve második idegen nyelvet választó diákokat felkészíteni a választott idegen nyelv befogadására, szeretnénk, ha tudatosan döntenének, és később nem bánnák meg döntésüket. A tanulók bevonásával játékos német nyelvű foglalkozásokat tervezünk 1.-3. osztályban, hasonlókat, de a korosztályhoz illőt 5.-6.-ban, osztályfőnöki órán pedig a 8. osztályosoknak szeretnénk kicsit bemutatni a nyelvet, hogy megkönnyítsük választásukat (szövegeket vinnénk, dalokat, esetleg bemutatkozna néhány szaktanár is). Ez utóbbit természetesen a francia és a spanyol nyelv esetében is.

Nyelvi témahét: Ha a TÁMOP-pályázatunk sikeres lesz, ez utóbbit egy komplex nyelvi témahét keretei közé illeszthetjük. Ennek tematikáját később dolgoznánk ki. Ebbe illeszkedne a tavalyi nyelvi verseny folytatása igény esetén.

Partnerkapcsolat: Továbbra is szeretnénk fenntartani és fejleszteni partnerkapcsolatunkat a drezdai Klotzsche Gimnáziummal. Szintén nyelvi témahétre pályáztunk itt-tartózkodásukkor. Nyelvi táborként kezelnénk a mi gyerekeink odautazását. Egyelőre szeptember 11-16. között a 10. a osztály, június 4-9. között a 10. c osztály vesz részt a cserekapcsolatban.

Nyelvi tábor: A jól bevált AJTP-s nyelvi tábor mintájára pályáztunk hasonlóra nem AJTP-s gyerekek számára is. Ennek időpontja július-augusztus lenne. A pályázat sikertelensége esetén ezt megpróbálnánk önköltséges alapon is megszervezni. (A költségeket a résztvevők állnák). A pályázatban nem csak a német, hanem a francia nyelv is szerepel.

AJTP-s nyelvi tábor: A jól bevált nyelvi tábort Városlődön 2013. nyarán is szeretnénk megszervezni.

Mentors program és verseny: Szívesen folytatnák az AJTP-s gyerekek Zánthó Éva tanárnő koordinálásával.

Iuvenes translatores: Neveztünk erre az európai uniós versenyre is. Kicsi az eshetőség, hogy sorsolás útján bekerülünk, de a szövegek az oktatásban jól felhasználhatók.

tehetseg.hu