Jelenlegi hely

Szülői levél

Tisztelt Szülő!

Engedje meg, hogy tájékoztassam egy új, az Ön gyermekére már kötelező érvényű törvényi változásról.
A köznevelési törvény értelmében „az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása”. A közösségi szolgálat végzésének igazolását elıször a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni, tehát gyermekének az elkövetkezendő években tanítási időn kívül összesen 50 órában kell anyagi érdektől független, szervezett keretek között folytatott, egyéni vagy csoportos, a közösség javát szolgáló tevékenységet végezni.
Ennek területei a következık lehetnek: egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelemi, katasztrófavédelmi tevékenység.
A közösségi szolgálat célja a diákok személyes és szociális  kompetenciáinak fejlesztése, felelősségérzésük erősítése, csapatmunkára való felkészítésük. Emellett segíti a másság elfogadását, a tudatos tervezés-szervezés és önértékelés megvalósítását.
A közösségi szolgálati tevékenységet az iskola szervezi meg. Együttmőködési megállapodást köt a fogadó szervezetekkel, vezeti a dokumentációt, felkészíti a diákokat, és segít az elvégzett munka feldolgozásában.
Fontos, hogy a diákok időben – lehetőleg már ebben az évben – elkezdjék a munkát, hiszen apránként tudják az 50 órát teljesíteni (alkalmanként 1-3 óra számolható el úgy, hogy az oda- és visszautazás nem számít bele az elvégzett munkába).
A szülőnek a közösségi szolgálatra való jelentkezés esetén egyetértőnyilatkozatot kell aláírnia. Fontos tudnia, hogy bár az iskola nagyon komoly szerepet kap a közösségi szolgálat megszervezésében, a törvény szerint nem kell felügyeletet, kíséretet biztosítania a közösségi
szolgálathoz. Miután a közösségi szolgálat tanórai keretek között nem, csak „szabadidőben” végezhetı, és ilyen indokkal a diák nem menthető fel a másnapi számonkérések alól, célszerű a péntek délutánokat, hétvégéket, szüneteket igénybe venni erre a tevékenységre. Június 15-30. között a diákoknak már nincs tanítás, viszont a tanárok még dolgoznak, ez pl. kedvező időszaknak tűnik a közösségi munka végzésére. Jelenlegi terveink szerint megpróbálunk erre az időre több lehetőséget előre biztosítani, de természetesen egész tanévben kínálunk majd különböző alkalmakat.
Ha gyermeke sajátos nevelési igényű, a következő felülvizsgálatnál állásfoglalást kell kérnie a szakértői és rehabilitációs bizottságtól, mert a javaslat alapján a közösségi szolgálat mellőzhető.
Amennyiben gyermekének ismeretségi körön belül lehetősége van közösségi munka végzésére, kérem, mindenképpen jelezze az iskola felé, hiszen a munka  csak akkor számolható el, ha az iskola előzetesen együttműködési megállapodást kötött a fogadó szervezettel.
Ha Ön olyan helyen dolgozik, vagy olyan kapcsolata van, ahol szívesen fogadnának középiskolás diákokat bármilyen segítő tevékenység elvégzésére, kérem, vegye fel a kapcsolatot velem (lehetséges együttmőködő szervezetek: egészségügyi és szociális intézmények: pl. idősek
otthona, kórházak; oktatási intézmények, pl. bölcsődék, óvodák; ÁNTSZ vagy Vöröskereszt helyi szervezetei, különböző segítő civil szervezetek stb.)
A közösségi szolgálat bevezetése mindannyiunktól: szülőktıl, diákoktól és tanároktól egyaránt nagyon nagy odafigyelést, komoly szervezést, együttműködést kíván. Az iskola mindent megtesz azért, hogy valamennyi diáknak az életkorához illő, megfelelő óraszámú közösségi
szolgálati formát ajánljon fel. Szülői kérésre, megfelelő indoklás esetében lehetőség van arra, hogy egy diák egy adott munkaformában ne vegyen részt. Ezt azonban fontolják meg, hiszen minden kihagyott lehetőség megnehezíti, hogy az érettségi évére a diák teljesítse ezt a komoly feltételt. A közösségi szolgálat törvényi hátteréről honlapunkon is tájékozódhat (www.telekiblanka.hu) és ugyanitt lesznek elérhetők letölthető formában a szükséges dokumentumok (jelentkezési lap, napló, szerződésminta, stb) is. Javasoljuk honlapunk „Közösségi szolgálat” c. fejezetének folyamatos nyomon követését.
Együttműködését és segítségét előre köszönöm:

Ponácz Ferenc
igazgatóhelyettes
Tel.: 06-22-506-162

tehetseg.hu