Jelenlegi hely

Matematika versenypályázat

A Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola matematika munkaközössége minden tanévben matematikaversenyt ír ki a gimnáziumi tagozat tanulói számára. A verseny egy matematikai témájú számítógépes prezentáció elkészítését, és annak kiselőadás formájában történő bemutatását jelenti.

A verseny az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a Teleki Talentum a Tehetségekért TÁMOP 3.4.3-08/2-2009-0059 projekt fenntarthatósági kritériumának eleget tévő rendezvény, kapcsolódva a Teleki Tudományos Diákkör tevékenységéhez. Célja a tehetséggondozás, valamint a matematika népszerűsítése.

A pályázat lényegében egy tetszőleges matematikai témakört dolgozhat fel. A javasolt témaköröket a versenykiírás melléklete tartalmazza. A pályamunkát prezentáció-készítő programmal kell elkészíteni, terjedelme 15-20 diakocka legyen. A címdián szerepeltetni kell a témakör címét, valamint a készítő nevét és osztályát (minimálisan).

A pályamunkák beadási módja és határideje: a fizika szertár ajtaján olvasható (a mindenkori pályázat kihirdetésétől fogva).

A pályázatokat a munkaközösség által kiállított bizottság értékeli. A pályázóknak kiselőadás formájában be kell mutatniuk a munkájukat, amelyre legfeljebb 15 perc áll a rendelkezésükre. A szóbeli bemutató nyilvános, amelyre április első felében kerül sor. Rendkívül nagyszámú pályázat esetén a bizottság előzetes értékelése alapján csak a legjobb pályamunkák és szerzőik jutnak a szóbeli döntőbe. A verseny eredményét a szóbeli bemutatót követően hirdeti ki a munkaközösség. A legeredményesebb pályázók abban a megtiszteltetésben részesülnek, hogy a Lázár Dezső Emlékünnepségen (áprilisban) bemutathatják munkájukat (szintén kiselőadás formájában).

A pályamunkákat a verseny után a munkaközösség őrzi meg. Az esetleges későbbi felhasználás során felmerülő, a szerzői jogokat érintő kérdéseket kétoldalú megállapodásokban kell tisztázni.

A pályamunkák fő értékelési szempontjai:

  • a cím és a tartalom összhangja
  • a szakirodalom használata, feldolgozása (irodalomjegyzék)
  • az iskolai kötelező, illetve előírt anyaghoz viszonyított többlet
  • a pályázat áttekinthetősége, szakmai színvonala
  • a szóbeli előadás módja.
tehetseg.hu