Jelenlegi hely

Történelem munkaközösség

A munkaközösség tagjai:

Név

Szak

Blahó Ágnes

történelem - földrajz

Gőzse Attila

történelem - földrajz

Gróf Krisztina

történelem - német

Gyöngyösi Mária

történelem - német

Kis-Boda Ferenc

történelem - filozófia

Kovács Attila

történelem - magyar

Magyar Annamária

óraadó, emberismeret és etika 11. évfolyam

Munkaközösségünk az általános iskola 5-8. osztályában, a gimnáziumi hat évfolyamos 7-12, a négyosztályos és AJTP osztályokban a 9-13. évfolyamokon tanít történelmet, filozófiát.

Feladatunk az iskolai megemlékezések szervezése, hanganyagok, műsorok, feladatlapok készítése. Az életkori sajátosságok figyelembevételével szeretnénk az iskola valamennyi (5-13. évfolyamán) tanulójának a történelem tantárgy iránti érdeklődését felkelteni és fenntartani. Munkaközösségünk fontosnak tartja, hogy új módszerekkel, a tehetséggondozás területén alkalmazott jó gyakorlatokkal ismertesse meg őket.

Kiemelt szerepet szánunk a digitális tananyagok használatának, a játékos tanulásszervezési formáknak, a csoportmunka alkalmazásának, és a múzeumpedagógiának.

Tanórai és tanórán kívüli jó gyakorlataink a következők (a teljesség igénye nélkül):

Korabeli újság, művelődéstörténeti tabló készítése csoportmunkában; gyűjtőmunka különböző témákban; keresztrejtvények, digitális táblára készített játékok, prezentáció-készítés projekt; Kassai- féle lovasíjászat projektnap, szakmai napok szervezése évfordulókhoz kapcsolódóan, lovagi torna stb.

A 11-12.évfolyamos diákjaink bírósági tárgyalásokon, a kisebbek múzeumpedagógiai foglalkozásokon vehetnek részt. A Fejér Megyei Múzeum és a Hadtörténeti Múzeum foglalkozásain gyakran részt veszünk diákjainkkal.

Különböző versenyekre való felkészülésükben is segítjük az érdeklődőket.

A TÁMOP 3.4.4. pályázat keretében 2011. február 5-én „ A megújulás lehetőségei a történelem oktatásában” címmel konferenciát és bemutató órákat szerveztünk a Közép-dunántúli Régió történelem tanárai számára. A TÁMOP 3.4.3. pályázat keretében meghirdetett Wekerle Sándor Megyei történelem versenyünkön 150-en mérhették össze tudásukat.

A digitális technikában rejlő további lehetőségek kiaknázása is elősegíti a folyamatos szakmai megújulás iránti igényünket.

tehetseg.hu