Jelenlegi hely

Fizika versenypályázat

A Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola fizika munkaközössége fizikaversenyt ír ki a gimnáziumi tagozat tanulói számára. A versenyre két kategóriában lehet nevezni:

 1. kategória: egy pályamunka elkészítését és annak (nyilvános) bemutatását tartalmazza
 2. kategória: „Fogadj örökbe egy fizikai kísérletet!” címmel egy fizikai kísérlet leírását, bemutatását és gondozását tartalmazza.

A verseny az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a Teleki Talentum a Tehetségekért TÁMOP 3.4.3-08/2-2009-0059 projekt megvalósulása; célja a tehetséggondozás, az iskolában zajló szakmai munka kiszélesítése és színesítése.

 1. kategória: A pályázat lényegében tetszőleges fizikai témakört dolgozhat fel; a versenykiírás melléklete javasolt témákat, témaköröket tartalmaz.
 2. kategória: Tanulóinknak ad lehetőséget, hogy kedvenc kísérleteik közül egyet „örökbe fogadjanak”, gondozzanak. A pályázat a kísérlet leírását, bemutatását és magyarázatát tartalmazza. A kísérlet örökbefogadása az iskolai természettudományos szakmai napokon az érdeklődők, a diáktársaknak való bemutatását jelenti. Az érettségi évében ezt a kísérletet gondozásra át lehetne adni „alsóbb” évfolyamosoknak.

A pályamunkák beadási határideje 2019. március 29. (péntek). Ezt A4‑es formátumban, önálló címlappal, szövegszerkesztővel kell elkészíteni, terjedelme lehetőleg ne legyen 25.000 karakternél nagyobb. A szerkesztéshez sorkizárást kell alkalmazni, az ábrákat, képeket vagy a szövegbe beszerkesztve, vagy (összegyűjtve) a szöveges részt követően – megfelelő azonosító adatokkal – kell megadni.

A pályázatokat a munkaközösség által megbízott csoport értékeli. A pályamunkát, illetve a kísérletet szóbeli bemutatón kell ismertetni a nyilvánosság előtt. A bemutatón egy saját készítésű, legalább 6, legfeljebb 20 diából álló prezentációval, legfeljebb 10 perc alatt kell ismertetni a pályamunkát. Erre 2019. április 11-én kerül sor. A verseny eredményét a szóbeli bemutatót követően hirdeti ki a munkaközösség.

A zsűribe a munkaközösség tagjain kívül más szakembereket is meghívhatnak, és meghívást kap a Diákönkormányzat és a Tudományos Diákkör is.

A pályamunka a verseny után az iskola könyvtárába kerül. Az esetleges későbbi felhasználás során felmerülő, a szerzői jogokat érintő kérdéseket kétoldalú megállapodásokban kell tisztázni.

A pályamunkák fő értékelési szempontjai:

 • a választott téma indoklása, a cím és a tartalom összhangja;
 • a szakirodalom használata, feldolgozása (irodalomjegyzék);
 • a pályázat áttekinthetősége, a megfogalmazás pontossága;
 • a felhasznált eszközök, eljárások, módszerek egyszerűsége,
 • a pályázat eredményei, a pályázó következtetései.

Székesfehérvár, 2018. december 20.

Melléklet:

Javasolt témák:

 • Saját készítésű fizikai jelenséget/mennyiséget szemléltető/mérő eszköz bemutatása
 • A csillagászat témaköréből:
  • A csillagászati eszközök fejlődése Galileitől napjainkig
  • Fény a természetben
 • A csodálatos fény, fénytani kísérletek és mérések
 • Neutrínók: A részecskefizika kaméleonjai – Fizikai Nobel-díj 2015
 • A Nobel-díj száztíz éve. Epizódok a 20. század természettudományából – a magyarok szerepe
 • CERN és a Nobel-díj
 • Gravitációs hullámok – feketelyuk-duett
 • Megújuló energia
 • A modern fizika jelentős eredményei – magyar vonatkozások
 • Az atommag, elemi részecskék világa
 • Benjamin Franklin és az elektromos töltés (születésének 310. évfordulójára)
 • Mobiltelefon használata fizikai mérésekben
 • Holográfia
 • Alternatív energiaforrások
 • Fizika és a sport (A sportban milyen fizikai törvényszerűségek vannak? Például: Hogyan működnek az izmok? Fel tudunk-e valaha emelni 500 kilót? Le tudja-e egyszer majd valaki futni 8 másodperc alatt a 100 métert, vagy gyorsabban fogunk-e futni, mint egy gepárd?)
 • A fizika zenéje, a zene fizikája (Hogyan működnek a hangszerek?)
 • A hangszerek királynője - az orgona fizikája
 • Idő és mérése
 • Az élővilág fizikája (látás, hallás, mozgás, érzékelés, …)
 • Légköri jelenségek
 • A XX. század elején működött elismert magyar fizikus
 • Magyarok a "villanyosság" történetében (feltalálók és találmányok)
 • Fizikai játékok
 • "Évmilliókig eljár tengelyén" (Madách Imre) – az energia a csillagászat történetében
 • A színképelemzés és az energia
 • A gótikus katedrálisok statikai kihívásai
 • Nanotechnika
 • Textilekkel a szén-dioxid-kibocsátás ellen
 • Nanoszőttesek
 • Öveges József kísérletei modern változatban

A javasolt témáktól eltérni lehet, kérjétek fizikatanáraitok segítségét a témaválasztásban és a kísérletek összeállításában és kivitelezésében!

pdf-ben

tehetseg.hu