Jelenlegi hely

TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0065

Tájékoztató a TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0065 pályázat keretében megvalósítandó intézményi humánerőforrás-fejlesztési projektről

Dátum: 2010. december 17.
Projektvezető: Szabó Gábor igazgatóhelyettes

Iskolánk a TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0065 számú pályázat keretében támogatást nyert négy kolléga továbbképzésére, a továbbképzéssel összefüggő költségek teljes körű finanszírozásával.

A kiírt pályázat célja (Részlet a pályázati felhívásból)

Az új tanítási és tanulási módszerek megjelenése, a hagyományos pedagógusszerepek megváltozása, az informatika stb. egyaránt nagy kihívást jelentenek a pedagógusok és az oktatók számára. Az új körülményekhez való gyors alkalmazkodáshoz, az oktatás színvonalának emeléséhez, és az oktatási szolgáltatások széleskörű bevezetéséhez a pedagógusok kiterjedt és intenzív módszertani és szakmai fejlesztésére van szükség.

A konstrukció célja a pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges új módszerek (tanulóközpontú, differenciált módszertan, változatos tanulásszervezési megoldások, kooperatív tanulási technikák, projekt módszer stb.), eszközök (pl. IKT) használatának széleskörű megismertetésével és elterjesztésével, másrészt az intézmények bevonásával, a szolgáltatások és intézményi fejlesztések korszerűsítésével történik.

Jelen konstrukcióban az osztálytermi gyakorlaton túl a fejlesztéseket megerősítő, támogató, oklevéllel vagy oklevél betétlappal záruló képzések támogathatók a felsőoktatás rendszerében, melyek olyan szakmai, szakértői területekre készítik fel a közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusokat, amelyek a fejlesztések implementációs folyamatait támogatják, illetve a már módosított pedagógiai programok hatékony, minőségi megvalósítását garantálják.

A közoktatás modernizációjának végrehajtására csak kompetencia alapú és integrált szemléletű korszerű pedagógiai módszereket alkalmazni tudó pedagógusok képesek. Az oktatás hatékonyságának, eredményességének javítása, az oktatási szektorban dolgozók szakmai kompetenciáinak fejlesztése, korszerűsítése, módszeres befektetéseket igényel az oktatási ágazat humán-erőforrásaiba és a szakma kiválóságainak húzóerejébe.

A pályázat keretében támogatott  projekt adatai

A projekt megvalósításának kezdete: 2010. szeptember 1.

A projekt megvalósításának vége: 2012. június 30.

Elnyert támogatás: 16 000 000.- Ft.

A pályázatban támogatott pedagógusok száma: 4 fő

A támogatott képzések szakmai területenként:

  • Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés, mérés-értékelés
  • Pedagógus szakvizsga
  • Gyakorlatvezető mentor
  • Tehetségfejlesztés

A projekt megvalósításának jelenlegi állása (rövid leírás)

Az érintett pedagógusok 2010. szeptemberében megkezdték tanulmányaikat a választott felsőoktatási intézményekben, képzésük jelenleg is folyik.

Az intézmény a pályázatban leírt feltételeknek megfelelően biztosítja a tanulmányokhoz szükséges felkészülési időt, a kollégák helyettesítését úgynevezett „tartós helyettesítés” keretében látja el.

A továbbképzésben érintettek a projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés keretében egy-egy laptopot kaptak tartós használatra.

tehetseg.hu